Jan 9, 2007

It's not hard at all — Overhodet ikke vanskelig

Sravana's comment on the previous post, suggesting that being spiritual is harder than not being spiritual, reminded me of why I struggled so trying to be a "good" Christian: It was an act of will. Willing myself to think good thoughts, do good deeds, keep my hands above the bed covers... And constantly failing at it. My will wasn't enough.

But the thing is, being happy, finding joy, experiencing a smooth day is easy! It's not about effort; it's about focus. The focus may require getting a new habit, but there's a nice short-cut there, too: Affirmations. Do affirmations when you remember to and it will have an effect. Try "The Great Affirmation" in the right-hand column, if you don't have any of your own.

It's not magic. I am, I must admit, terribly lax when it comes to self-discipline. So if I can experience instant goodness in my day repeating phrases in everyday language, so can you. To those who have been raised in the self-flagellating attitude of Christendom and felt God would never be pleased: A sure sign you have become aware of God is a feeling of joy, also if you are a practicing Christian. Never mind guilt, fear and submission. God's fun - and wants you to have fun, too!
Sravanas kommentar til forrige posting, at det å være åndelig er vanskeligere enn ikke å være åndelig, minnet meg på hvorfor det å være en "god" kristen for meg var alltid en kamp: Det var viljestyrt. Jeg villet meg til å tenke gode tanker, gjøre gode gjerninger, holde hendene oppå dynen ... og feilet gang på gang. Min vilje var ikke nok.

Men saken er den, at det å være lykkelig, å finne glede, å oppleve en dag hvor alt går på skinner, er enkelt! Det handler ikke om tiltak, men om fokus. Det å endre fokus i hverdagen krever gjerne en ny vane, men det finnes en snarvei til det, også: Affirmasjoner. Språklige meditasjoner, om du vil. Si slike når du kommer på det og du vil oppleve endring. Prøv "The Great Affirmation" til høyre (skal se om jeg ikke får oversatt den) hvis du ikke har noen egne affirmasjoner.

Det er ikke trolldom. Selv er jeg - dessverre - heller udisiplinert. Hvis jeg, med min ustrukturerte oppførsel, kan oppleve øyeblikkelig godhet i min hverdag ved å gjenta fraser på alminnelig norsk, kan jo hvem som helst det. Hvis din bakgrunn er den selv-straffende varianten av kristendom som fikk deg til å føle at du aldri ville behage Gud: Et sikkert tegn på at du er blitt bevisst Gud er en følelse av glede, også hvis du er kristen. Drit i skyld, frykt og underkastelse. Gud er moro - vil at også du skal ha det moro!

2 comments:

Roy said...

Hi, Keera. Just came over to check out your blog, as, like Gekko, for some reason I have seen your name and link but never wandered over here. Enjoyed this very much. This is stuff I have been thinking about lately. About the pictures on your other web site: I'm stunned by the beauty of Bergen and surrounds. But then, I live in Kansas.

Keera Ann Fox said...

Thank you, Roy! Do stay. I'll be updating soon. :-)

Not having lived in Kansas, I find your blog and pics interesting.