Apr 20, 2003

Et sikkert vårtegn for meg er linerla. Jeg synes den vesle trekkfuglen med sin grafiske fjærdrakt og konstant vipping på stjerten er så morsom å se på. Det er overtro forbundet med første gang man ser linerla om våren: Får du øye på linerla på bakken, blir det et rikt år. Står fuglen på steingrunn, blir det et magert år. Er fuglen på vingene når du ser den, møter du kjærligheten.